Abdij van Egmond - Monument

Abdij van Egmond - 1

De huidige abdij dateert van 1935 toen monniken vanuit Oosterhout (N.Br) naar Egmond kwamen om het benedictijnse leven weer op te nemen dat hier in de Middeleeuwen had gebloeid. De Abdij van Egmond ontwikkelde zich in de loop der tijd tot een religieus en cultureel centrum in Holland en groeide uit tot belangrijkste benedictijner abdij in het noorden. Nu is er een abdijwinkel gevestigd met verschillende producten.

Er worden verschillende rondleidingen gegeven (vanaf 10 personen) door de pottenbakkerij, het museum en de abdijkerk. Na ontvangst met koffie en koek kan er een bezoek worden gebracht aan de kapel van de Abdij (N.B. de Abdij zelf blijft een gesloten deel). Uiteraard geschieden de rondleidingen op afspraak.

In de abdijkerk worden ook regelmatig concerten of voordrachten georganiseerd; de Abdijconcerten.

Voor informatie:

Abdijlaan 26, Egmond-Binnen
web. Website